Kontigent betaling

Kontigent betaling

Det koster 250 pr. kvartal hele året at være spejder.

1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 er forfaldsdatoer.

Der er søskenderabat, så ældste barn koster 125 pr. kvartal og yngre børn kr. 250 pr. kvartal

Konto nr. til kontingent opkrævning er:

Arbejdernes landsbank. Reg. 5333 Konto nr. 0242832

Familiespejder: Det koster kr. 275, 2 gange om året. Den 1/4 og 1/10 er forfaldsdatoer.

 

VIGTIGT: 

Teksten på indbetalingen skal indeholde barnets navn og efternavn, ellers kan vi ikke se hvem der har betalt, og vi vil derfor opkræve kontingentet en gang mere. Alle ledere og bestyrelsen arbejder frivilligt.

Vi elsker at lave spejderarbejde og sjov sammen med jeres børn, men synes ikke at alt det papirnusseri der er i forbindelse med spejderarbejdet. Så derfor: Opret betalingen således at der automatisk overføres penge til os på de ovenstående datoer. Vi skal nok sørge for at I får penge tilbage hvis I kommer til at betale for meget.

Det er meget vigtigt at I ikke er i restance, den 31/12. Der skal vi opgøre vores medlemstal til kommunen. En spejder der er i restance kan ikke medtages i opgørelsen. Vi modtager mellem 20 og 50 tusinde kr. i tilskud pr. år afhængig af hvor mange vi er pr. 31/12.

Ved udmeldelse skal du sende skriftlig besked til gruppeleder. Kontakt gruppeleder: jacala [dot] gruppeleder [at] gmail [dot] com

Spørgsmål til Kontingent? Kontakt : katjaaabye [at] gmail [dot] com  

Med venlig hilsen

Jacala Stammen